Search
Search

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "פיוצר יבוא ושיווק כיסאות משרד בעמ ח.פ. 515659761, כתובת למשלוח דואר: התומר 17 ראשון לציון  בטלפון: 03-9674121 בפקס- 03-9694595 ובדוא"ל: info@fuchair.co.il .

האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים. האתר יאפשר לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות הוירטואלית, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .את הרכישה ניתן לבצע באמצעות מכירה פומבית ו/או קבוצתית או באמצעות רכישה רגילה.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

 

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט fuchair.co.il  ו/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר, לרבות חברות בנות ו/או אחיות, ו/או חברות אימהות.
  • "המשתמשים" ו/או "הגולשים" – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
  • "המוצרים", "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע למכירה באתר, לרבות זכות פרסום, מוצרים שירותים, הדרכות, פגישות ועוד.
  • "הספקים"- בעלי החנויות, בתי העסק ונציגיהם, אשר מציעים מוצרים ושירותים לרכישה באתר.
 2. הגבלת אחריות האתר
  • המידע והייעוץ באתר, ניתנים AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים, בכל אופן שיהיה, לרבות כתיבה בפורומים, מודעות ועוד.
  • האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).
  • בכל מקרה, אחריות האתר לנזקים ישירים או עקיפים לא תעלה על הסך ששולם לצורך רכישת המוצר הספציפי.
  • האתר אינו אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 3. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתראלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.
 4. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  • עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.
  • להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על-פי כל דין אחר המקובל.
  • האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  • האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  • האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתרהן במעשה והן במחדל.
 5. מדיניות פרטיות
  • מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
  • הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש ו/או למשתמש, לרבות לצורך שימוש מסחרי.
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר החברה, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.
  • בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם, דוא"ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
  • ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים"), ושמירתם בשרתיינו.
  • חברת פיוצר מתחייבת  לא להעביר פרטי כרטיס אשראי  של לקוח לצד ג '
  •  
 6. מוצרים המוצעים לרכישה
  • האתר מציע לציבור מגוון רחב של מוצרי ריהוט ושירותים(להלן "המוצרים").
  • התוצאות יוצגו בעמוד "דף המכירה" (להלן: "דף המכירה"). דף המכירה כולל את שם החנות או הספק, שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחנות מהספק, ואת מחיר המכירה, פרטים נוספים על המוצר יופיעו בעת לחיצה על שורת המוצר בדף המכירה.
  • לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.
  • האתר אינו מתחייב להימצאות הפריטים במלאי ויש לבדוק זאת עבור כל מוצר פרטנית.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות או במוצר.
  • תמונות המוצרים בדפי הרכישה באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר.
 7. אופן התשלום ואישור רכישה
  • כלל הסכומים המוצגים למשתמש בדפי הרכישה כוללים מע"מ או יש להוסיף מע"מ אם צויין.
  • על מנת לבצע רכישה באתר על המשתמש לסיים את הליך ההרשמה במלואו. במהלך ההרשמה המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.
  • השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות הרכישה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה
  • לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בעמוד "כרטיס לקוח" באתר, תוך 24 שעות.
  • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
  • לאחר מתן אישור הרכישה יתבצע חיוב.
  • הגולש מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
  • הגולש מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
  • רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.
  • הנך מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שלך, ומובהר כי פעילות שכללה הקשת סיסמא תחייב אותך.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.
  • לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת . 
 8. משלוח מוצרים
  • תמחור מוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח יוצג באתר בנפרד.
  • האתר ו/או הספקים ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר , לכתובת כפי שהוקלדה במהלך ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.
  • מועדי אספקת המוצרים יהיו מפורטים בכל דף רכישה, בהתאם למועד אישור העסקה מחברת האשראי של הרוכש ובהתאם למדיניות הספק ממנו בוצעה הרכישה.
  • זמני אספקת המוצרים שמצוינים בדף הרכישה מחושבים לפי ימי עסקים בלבד (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג), אך אינם כוללים ימי השבתה במשק, של דואר ישראל, או בימי מלחמה, עימות בטחוני, אסון או משבר אחר.
  • האתר, מי מטעמו ו/או הספקים, לא יהיו אחראים לאיחור במשלוח המוצרים שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם נתונים לשליטתו של האתר או מי מטעמו.
  • לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, בתיאום מראש עם הספק באשר למועד ומקום האיסוף.
  • האתר, מי מטעמו ו/או הספקיםיהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות המתגוררים באזורים שנחשבים כמסוכנים מבחינה ביטחונית, במקום סמוך ומקובל על הצדדים אשר יתאמו ביניהם מראש את אספקת המוצר.
  • במעמד מסירת המוצר למזמין, החברה או מי מטעמה ו/או הספקים ראשים לדרוש הצגת כרטיס אשראי ו/או תעודת זהות של המזמין כתנאי למסירת המוצר למזמין.
  • במידה והנכס נשוא העסקה יצא במשלוח, יחוייב הלקוח בדמי משלוח מלאים.
  • לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.
  • לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפוני, דהיינו עד האישור הטלפוני לעיל העסקה אינה מאושרת.
  • משלוח של כסאות הנשלחים בקרטון יבוצע ע"י דואר שליחים של דואר ישראל.
  • משלוחים לקיבוצים/מושבים ומועצות אזוריות יגיעו לדואר המרכזי של הישוב או לדואר נע של הישוב.
 9. ביטול רכישה
  • לא ניתן יהיה לבטל מוצרים אשר נמכרים בשיטת המכרז טרם מועד סיומו.
  • ככל והנך בגדר "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אנו מאפשרים לרוכשים לצרכן לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

דהיינו:

 בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1)   בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1)   טובין פסידים;

(2)   שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3)   מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4)   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

תוצאות ביטול עסקה

 (א) ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –

 (1)   יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;

(2)   קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ב)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –

 (1)   יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;

 1. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
 2. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  • כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. מקום השיפוט
  • כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך בתל אביב או מחוזות מרכז בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 4. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
  • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לחברה אשר מקום מושבה רח התומר 17 ראשון לציון , בדוא"ל: info@fuchair.co.il.
  • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
  • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

 

 

תקנון מימוש קופון 

 1. הגדרות
  • 1.1 "החברה"– פיוצר יבוא ושיווק בע"מ .
  • 1.2 "מוצר"- כסאות ופריטי ריהוט הנמכרים האתר.
  • 1.3 "הקופון" או "השובר"– קופון אשר הונפק על ידי החברה למימוש חד פעמי תקופת מימוש מוגדרת, אשר מוענק ומקנה ללקוח הנחה ברכישת מוצרים בגינם ניתן לעשות שימוש בקופון. ההטבה המוענקת באמצעות הקופון הינה חד פעמית, ולרכישת מוצר אחד בלבד ואינה ניתנת להחלפה או להמרה, והכל בכפוף
  • לתקנון אתר החברה, הסכם זה והנחיות החברה.
  • 1.4 "אתר החברה"– אתר האינטרנט שכתובתו fuchair .co.il  או כל אתר ייעודי אחר שבאמצעותו החברה תאפשר מימוש של הקופון.
  • 1.5 "קוד שובר"– קוד טקסטואלי ייחודי המופיע על גבי הקופון ואשר יש להזינו באתר החברה על מנת לממש את השובר או לחלופין להציגו בשיחה מול נציג המכירות באתר או נציג מכירות פרונטאלי באחד מסניפי הרשת.
  • 1.6 "מועד פקיעה"– המועד האחרון בו ניתן לעשות שימוש בקופון.
  • 1.7 "לקוח" / "לקוח האתר -" גולש שנרשם כלקוח באתר החברה, בהתאם להוראות תקנון האתר, ואשר רוכש מוצרים באתר החברה.
  • 1.8 "תקופת המימוש"– התקופה הרשומה על גבי הקופון שניתן לעשות שימוש בקופון.
 2. פרשנות
  • 2.1 תקנון זה הינו חלק אינטגרלי מהתקנון לעיל.
  • 2.2 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מתייחסים לשני המינים.
  • 2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השובר ו/או מימושו, יגברו תנאי שימוש אלו בכל דבר ועניין.
  • 2.4 מונחים שלא הוגדרו בתנאי שימוש אלו יפורשו בהתבסס על תקנון אתר החברה. הוראות תקנון אתר החברה יחולו על הוראות מימוש השובר. במידה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות אלו לתקנון- יגברו הוראות אלו.
 3. תקופת מימוש השובר

          שובר שלא ינוצל עד למועד הפקיעה, יפקע ויתבטל, ולא יקנה ללקוח המחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. כמו כן, תוקף השובר לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

 1. תנאים למימוש השובר
  • 4.1 השובר ניתן למימוש על ידי לקוחות האתר בלבד, אשר פעלו בהתאם לתנאי שימוש אלו, הוראות תקנון אתר החברה והנחיותיה של החברה, כפי שיקבעו על ידה מעת לעת ויפורסמו באתר החברה.
  • 4.2 ניתן לממש שובר אחד בלבד עבור כל מוצר שנרכש על ידי הלקוח. לקוח האתר, אשר מימש שובר במסגרת רכישת מוצר, לא יהיה זכאי לממש שובר נוסף עבור אותו מוצר.
  • 4.3 לצורך מימוש השובר יש להזין את קוד השובר במקום המיועד באתר החברה בהתאם להוראות המוצגות באתר או לחלופין להציגו בזמן שיחה מול נציגת מכירות האתר או מול אחד מיועצי המכירות באחד מסניפי הרשת. לא ניתן לממש שובר באופן חלקי או לחלקו לשיעורים.
  • 4.4 השובר יקנה לבעליו את הזכות לקבל הנחה עבור רכישת המוצר בשיעור המצוין על גבי אותו שובר, בכפוף לתנאי שימוש אלו ועד למועד הפקיעה. ההנחה תוצג באופן אוטומטי לאחר הזנת קוד שובר תקין ותקף, בהתאם להוראות תנאים אלו. באם מומש השובר מול נציגת האתר, תאושר ההנחה על ידי משלוח
  •       מייל חוזר עם ההזמנה בצירוף המחיר העדכני, לאחר הטמעת ההנחה.
  • 4.5 לא ניתן לממש את השובר לצורך רכישת מוצרים שבמבצע ו/או בהנחה, לרבות במבצעים ברכישות קבוצתיות או מיוחדות. מובהר כי לא יינתן כפל הנחות ומבצעים ללקוחות העושים שימוש בשובר. 
  • 4.6 השובר אינו מקנה הנחה בכל הנוגע לשירותים נלווים כגון הובלה, הרכבה וכיו"ב.
  • 4.7 לא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין השובר.
  • 4.8 שובר אשר ייאבד, יושחת או ייגנב – לא יזכה את בעליו בכל תמורה, זיכוי, פיצוי או זכות להחלפה לשובר חלופי. מובהר כי שובר פגום ו/או מושחת – לא יכובד.
  • 4.9 שובר אלקטרוני שמומש במערכת, דינו כשובר פג תוקף.
  • 4.10 בכל קניה ניתן להשתמש בשובר אחד בלבד.
 2. כללי
  • 5.1 השימוש והמימוש של השובר כפוף לתנאי שימוש אלו. כל פעולה שתעשה עם השובר ו/או מימושו תהווה קבלה והסכמה של תנאי שימוש אלו.
  • 5.2 החברה לא תהיה אחראית לכל טעות ו/או תקלה בגינה יימנע השימוש ו/או מימוש השובר ע"י לקוחות האתר ו/או מחזיקי השובר.
  • 5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את השימוש בשובר ו/או מימושו, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את השימוש ו/או המימוש -כולו או חלקו.
  • 5.4 לא ניתן לממש את השובר שלא באמצעות אתר החברה או נציגת האתר כמפורט בתנאי שימוש אלו. כמו כן, השובר אינו ניתן להחזר, שינוי או המרה כלשהי.
  • 5.5 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
  • 5.6 מדיניות הפרטיות של החברה תחול גם ביחס למימוש קופונים כמפורט לעיל, אולם במקרה בו הקופון נרכש, הוקנה או הועבר על ידי צד שלישי שאיננו החברה, אזי פרטי הרישום של הלקוח (שם, תאריך רכישת מוצר, סוג המוצר שנרכש, המחיר ששולם וכתובת הדוא"ל) (בסעיף זה: "המידע המועבר") עשויים
  •       להיות מועברים גם לאותו צד שלישי וזאת בהתאם להחלטת החברה. המידע המועבר ישמש את אותו צד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות שתאומץ על ידו.

תפריט נגישות